جداول قیمت با دکمه های معمولی

پایه لورم ایپسوم
ویژه
199000 تومان
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پرمیوم لورم ایپسوم
برتر
260000 تومان
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پیشرفته لورم ایپسوم
360000 تومان
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel

جداول قیمت با دکمه های افزودن به سبد خرید

پایه لورم ایپسوم
ویژه
199000 تومان
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پرمیوم لورم ایپسوم
بهترین
260000 تومان
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پیشرفته لورم ایپسوم
خاص
360000 تومان
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
فوق پیشرفته لورم ایپسوم
520000 تومان
256 gb
5 GB LPDDR3
6-inch
Helio X30 processor
30.16 megapixel